Kiedy potrzebny mi będzie prawnik rozwodowy?

0
1282
prawnik rozwodowy

W polskim prawodawstwie rozwód, czyli rozwiązanie związku małżeńskiego, orzeka sąd w ślad za pozwem złożonym przez jednego lub oboje małżonków. Decyzja sądu kończy małżeństwo tylko wówczas, gdy podczas sądowej batalii stwierdzi on całkowite i trwałe zakończenie pożycia, w formie emocjonalnej, gospodarcze a także fizycznej.

Kto potrzebuje prawnika rozwodowego?

Rozwody dzielą się na dwa rodzaje:

 • rozwód z orzeczeniem o winie, sąd może zasądzić alimenty od jednego z małżonków na rzecz drugiego, poszkodowanego
 • rozwód bez orzekania o winie, czyli  za porozumieniem stron, oboje małżonkowie zrzekają się wzajemnych praw roszczeniowych

Prawnik rozwodowy reprezentuje strony pozwu rozwodowego, gdy jest wola polubownego załatwienia sprawy, ale przede wszystkim jest niezbędny,  gdy nie ma szans na porozumienie małżonków. W takich przypadkach każdy z nich będzie potrzebował prawnika tej specjalności nie tylko do reprezentowania w sądzie, ale przede wszystkim do pomocy w osiągnięciu celów.

Prawnik rozwodowy potrzebny będzie gdy:

 • trzeba przekonać sąd, że wina za rozpad małżeństwa nie spoczywa na kliencie, a wręcz odwrotnie, to druga strona jest winna
 • trzeba uzyskać w imieniu klienta prawo do nieruchomości, wspólnego dotychczas miejsca zamieszkania
 • trzeba przekonać sąd o konieczności zasądzenia alimentów lub wykazać ich bezzasadność
 • należy uregulować kwestię kontaktu i opieki nad małoletnimi dziećmi
 • należy dokonać podziału majątku

Prawnik rozwodowy przeprowadzi Cię przez ten trudny i emocjonalny proces w sposób, który pozwoli w miarę możliwości ograniczyć towarzyszący tego rodzaju sprawom najwyższy stres. Zawsze będzie działał na Twoją korzyść i w Twoim najlepszym interesie. Znajdzie najbardziej celne argumenty i pomorze uporać się z argumentami drugiej strony.

Ile kosztuje rozwód?

Koszty rozwodu należy podzielić na dwie części. Jedną z nich stanowią koszty obligatoryjne, wymagane przez sąd i zależne od zakresu sprawy a część drugą stanowi wynagrodzenie prawnika rozwodowego, które ustalane jest indywidualnie i zaczyna się, przynajmniej w Gdańsku, od 2000 zł. Na koszty obligatoryjne składają się:

 • opłata od pozwu o rozwód bez orzeczenia wizy i z orzeczeniem: 300/600 zł
 • opłata od pozwu o separację; 600 zł
 • opłata o ustalenie istnienia lub nie małżeństwa: 200 zł
 • opłata o unieważnienie małżeństwa: 200 zł
 • opłata o ustanowienie rozdzielności majątkowej: 200 zł
 • opłata o podział majątku: 1000zł
 • opłata o podział majątku przy pełnej zgodzie: 300zł
 • opłata za pełnomocnictwo prawnika rozwodowego: 17 zł

Artykuł, który może cię jeszcze zainteresować: http://www.rozwodprzemyslto.pl/pomoc-prawna-radcy-prawnego/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here