Ulga na dziecko w PIT – kto ma do niej prawo?

0
1856

Rozliczenia podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych trwają od początku stycznia danego roku do końca kwietnia, w zależności od tego, na jakim druku podatkowym powinien rozliczyć się podatnik czy podatnicy – w zależności od trybu opodatkowania. Wielu polskich podatników wykorzystuje w rocznym rozliczeniu PIT ulgi podatkowe, wśród których największą popularnością cieszy się ulga na dziecko. Kto ma do niej prawo? Jakie warunki trzeba spełnić i w jakiej wysokości ulgę rozlicza się w PIT?

Kto zastosuje ulgę na dziecko?

Nie wszyscy rodzice czy opiekunowie dzieci mogą rozliczyć w swojej rocznej deklaracji podatkowej, składanej w formie papierowej lub jako rozliczenie PIT online (pitax.pl/pit-online) ulgę na dziecko. Będą mogli z niej skorzystać podatnicy, którzy wychowują lub sprawują opiekę nad dzieckiem lub dziećmi:

  • małoletnimi – do ukończenia najczęściej 18. roku życia,
  • bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • do ukończenia 25. roku życia, które uczą się w szkołach, wskazanych w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy, lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie, o ile w danym roku podatkowym dzieci te nie uzyskały dochodów, które podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych lub z tytułu papierów wartościowych, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawek podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Z ulgi korzystają nie tylko rodzice dzieci, ale i opiekunowie prawni lub rodziny zastępcze. Wystarczy, aby wychowywać dzieci własne lub przysposobione przez co najmniej jeden dzień w roku podatkowym, aby zyskać możliwość rozliczenia ulgi na dziecko. Jak rozliczyć PIT online z taką ulgą?

Rozliczenie ulgi

Wyłącznie w jednej z dwóch deklaracji podatkowej PIT można rozliczyć się z zastosowaniem ulgi na dziecko, o czym wszystko opisane zostało tutaj: https://www.iwop.pl/pity/. Jeśli wypełniamy e-deklarację roczną, to program pit online wskaże, że ulga na dziecko może być wykorzystana tylko w PIT-37 i PIT-36, czyli w formularzach podatkowych przeznaczonych dla skali podatkowej.

Wysokość ulgi na dzieci uzależniona jest od liczby dzieci, na które jest stosowana preferencja. Ulga może wynieść:

  • 1112,04 zł na rok na dziecko, przy odliczeniu na pierwsze i drugie dziecko, po 92,67 zł miesięcznie,
  • 2000,04 zł na rok na trzecie dziecko, po 166,07 zł miesięcznie,
  • 2700,04 zł na rok na dziecko, przy czwórce lub większej liczbie dzieci, po 225,00 zł miesięcznie.

W przypadku ulgi na jedno dziecko stosowany jest limit dochodów, w wysokości 56 tys. zł dla jednego rodzica lub 112 00 zł przy rozliczeniu osoby samotnie wychowującej dziecko, lub preferencyjnym rozliczeniu małżonków.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here